Bitkisel Yağ İçin Ekstraksiyon Solventi

- Feb 02, 2018 -
Çözücü yağı bir kesme fraksiyonu ve iki rafine etme prosesi içerir. Kesme distilat işlemi genellikle aşağıdaki üç yönteme sahiptir: atmosfer basıncı Kulesinden doğrudan kesme, ilgili hafif düz damıtma uygun dar fraksiyonlara kesme ve artık yağ fraksiyonlamanın katalitik reformasyonu. Genellikle rafine etme işlemine tabi tutulmak için çeşitli solvent yağ fraksiyonları gereklidir. Renk, kararlılık, aşındırıcı maddelerin uzaklaştırılması ve toksisitenin azaltılması. Ortak rafine etme yöntemleri, alkali yıkama, beyaz kil rafine etme ve hidrofilleme içerir.

İlgili haberler

ilgili ürünler

  • Farmasötik Solvent Yağı
  • Polietilen Köpüren Ajan
  • Poliüretan Köpük Köpüren Ajan
  • CAS: 108-88-3 Metilbenzen
  • Normal-Heksan Solventi
  • İlaç İçin N-Heksan