Ayakkabı Yapma Solvent Yağı No.120

- Feb 02, 2018 -

Kimyasal bileşimden alkan, sikloalkanlar ve aromatik hidrokarbonlara ayrılabilir. Genelde Anyang, 120 #, çözücü solventi yağı, zincir alkan. Aromatik hidrokarbon, benzen, toluen, ksilen ve benzerleridir. Çözücü yağı, üç çeşit alkan, sikloalkan ve aromatik hidrokarbona ayrılabilir. Aslında, etan, toluen ve ksilen gibi birkaç saf hidrokarbon çözücüsü haricinde, çözücü yağı çeşitli yapısal hidrokarbonların bir karışımıdır. Kimyasal bileşimden alkan, sikloalkanlar ve aromatik hidrokarbonlara ayrılabilir. Genellikle 6 #, 120 #, 200 # solvent yağ, zincir alkan. Aromatik hidrokarbon, benzen, toluen, ksilen ve benzerleridir.

İlgili haberler

ilgili ürünler

  • Yapışkan Endüstrisi için Solvent Yağı
  • Üniversal Yapışkan Kauçuk Solvent Yağı
  • Yüksek Çözünürlük Özel Solvent Yağı No.200
  • Yüksek Saflıkta Iso-pentan
  • Renksiz ve Şeffaf N-pentan
  • Iso-Butan Soğutucu