Yapışkan Endüstrisi için Solvent Yağı

- Feb 02, 2018 -
Hekzan, bir moleküler tip c6h14, 6 karbon atomu içeren, N-heksan, 2-metil pentan, 3-metil pentan, iki metil-bütan ve 2,2-iki metil-bütan izomerine sahip bir alkandır. N-heksan, organik bir solvent olarak kullanılabilir, yaygın olarak kimyasal organik sentez, bitkisel yağ süzdürme, mekanik ekipman yüzey temizleme dekontaminasyon vb. Kullanılır. Çevre sıcaklığında heksan sıvı haldedir. Hekzan yoğunluğu 0.672, erime noktası 95 ° C, kaynama noktası 68-70 ℃, parlama noktaları 22 ° C, hekzan suda çözünmez, ancak etanol ve eter gibi organik çözücülerde çözünür.

İlgili haberler

ilgili ürünler

  • Bitkisel Yağ Ekstraksiyon Solventi
  • No.120 Solvent Yağı
  • Sert Poliüretan Köpük için Üfleme Ajanı
  • Pişirme için Propan
  • Yüksek Saflıkta Iso-Butan
  • Yüksek Saflıkta ISO-Heksan